KONGRE VE SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

 • Balık, G., Beceren, K. ve Kılıç, A. "Doğal Duman Tahliyesinde Optimum Havalandırma Açıklığının Sayısal Yöntemle Belirlenmesi", 4.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, 15-18 Ekim (2003), s.215-228, İzmir.
 • Kılıç, A. "Yangından Korunma Tesisatı", 6.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, 3-6 Ekim (2001), İzmir.
 • Beceren, K. ve Kılıç, A. "Yüksek Yapılarda Sulu Söndürme Sistemleri ve Basınç Zonlaması, 4.Pompa Kongresi ve Sergisi, 8-10 Kasım (2001), İstanbul.
 • Demirkan, S.,Kantarcı D., Kılıç, A. ve Ekinci, E."Orman Yangınlarından oluşan Emisyonların Hesaplanması", Yerleşim ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 4-12 Eylül 1996, Çanakkale (1996), (ile)
 • Kılıç, A.,"Yangın Merdivenlerinin ve Kaçış Yollarının Basınçlandırılması", 2.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir 15-17 Ekim 1995, Bildiriler, s.267-277 , İzmir (1995) (EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ).
 • Kılıç, A.,"Otellerde Yangından Korunma Önlemleri", TSE Yangın Güvenliği Kongresi, TSE Yangın Güvenliği Kongresi, 23-25 Mart (1995), Antalya.
 • Kılıç, A., "Konut Tasarımında Yangın Güvenlik Önlemleri", Konutta Kalite Sempozyumu, 13 Nisan1994, TÜBİTAK, Bildiriler, s.19-37. Ankara (1994).
 • Kaptan, N. ve Kılıç, A., "Yeni Tip Kendinden Depolu Güneş Toplayıcısı ve Isıl Analizi", 21.Yüzyılda Bütün Yönleriyle Enerji Sempozyumu ve Sergisi, Bildiriler, s.339-348, 28-30 Nisan 1994 İstanbul (1994).
 • Eskin, N. ve Kılıç, A., "Akışkan Yataklı Kömür Yakıcılarda SO2 Tutulması", 21.Yüzyılda Bütün Yönleriyle Enerji Sempozyumu ve Sergisi, Bildiriler, s.992-1001, 28-30 Nisan 1994, İstanbul (1994).
 • Kılıç, A.,"İtfaiyeler ve Orman Yangınları", Türkiye'de Orman Yangınları Sempozyumu, TMMOB Orman Mühendisleri, 27 Eylül 1994, Ankara (1994).
 • Kılıç, A., ve Eskin, N. "Kapalı Hacim Yangınlarında, Hava Miktarının Parlama Öncesi Sıcaklık Dağılımına Etkisi", 3.Yanma Sempozyumu, 19-21 Temmuz 1993, Bursa (1993).
 • Kılıç, A., "Yangın Tesisatı Mevzuatı", 1.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir 15-17 Nisan 1993, Bildiriler, s.267-277 , İzmir (1993).
 • Eskin, N. ve Kılıç, A., "Yüksek Binalarda Sulu Yangın Söndürme Sistemleri", Yüksek Binalar II.Ulusal Sempozyumu, Bildiriler, s.407-416, 4-6 Kasım 1992, İstanbul (1992).
 • Kılıç, A., "Bölgesel Yangın Riski Analizi", İkinci Yanma Sempozyumu, 18-20 Eylül 1989, İTÜ Vakfı Tesisleri, Bildiriler, s. 357-370, İstanbul (1989).
 • Kılıç, A., "Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye'de İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev ve Faaliyetleri", Yangın Sempozyumu, 28-29 Haziran 1988, Ankara (1988).
 • Kılıç, A., "Atmosferin Güneş Işınımını Geçirgenliği", Isı Bilimi ve Tekniği 3. Ulusal Kongresi, Trabzon 5-7 Ağustos 1981. "Bildiriler ve Açık Oturum", TIBTD Yayın No.9, s. 59-68 (1982).
 • Öztürk, A. ve Kılıç, A., "Türkiye'de Güneş Enerjisi Potansiyeli", 6.Tarımsal Mekanizasyon Semineri, İstanbul 1-5 Haziran 1981. "Bildiriler", s.230-242 (1981).
 • Tozlu D., Kılıç, A. ve Öztürk, A., "Türkiye'de Tüm Güneş Işınımının Güneşlenme Süresi, Yükseklik ve Enleme Bağlı Değişimi", Isı Bilimi ve Tekniği 3. Ulusal Kongresi, Trabzon 5-7 Ağustos 1981. "Bildiriler ve Açık Oturum", TIBTD Yayın No.9, s.47-58 (1981).
 • Kılıç, A., "Maksimum Güneş Işınımı Alan Düzlemin Eğimi", Isı Bilimi ve Tekniği 2. Ulusal Kongresi, İstanbul 5-6 Ekim 1979. "Bildiriler", TIBTD Yayın No.7, s. 162-175 (1980).
 • Kılıç, A., ve Öztürk, A., "Bina Isıtmasında Sıvılı Toplayıcıların Boyutlandırılması", Isı Bilimi ve Tekniği 2. Ulusal Kongresi, İstanbul 5-6 Ekim 1979. "Bildiriler", TIBTD Yayın No.7, s.122-141 (1980).