Öğrenim ve Çalışma Hayatı

Adı Soyadı: ABDURAHMAN KILIÇ
Doğum Yeri-Tarihi: Malatya, 1 Nisan 1951
ÖĞRENİM
Aralık 1982Doktor, İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Maçka, İstanbul
Temmuz 1976Temmuz 1976 Makina Yüksek Mühendisi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, İstanbul
Eylül 1974Eylül 1974 Makina Mühendisi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, İstanbul
ÇALIŞMA HAYATI
Nisan 1997-Profesör, İ.T.Ü. Makina Fakültesi, Termodinamik ve Isı Tekniği Ana Bilim Dalı
1994-1997 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
1994-1997 Fakülte Kurulu Üyeliği
ÖğretimLisans seviyesinde: Termodinamik I, Termodinamik II, Isı Transferi, Güneş Enerjisi, Yangın Güvenliği, Tasarım Projesi,

Yüksek Lisans: Isı İletimi, Güneş Enerjisi Sistemleri
Doktora yöneticiliği ve yüksek lisans öğrencileri danışmanlığı ve tez yöneticiliği.
AraştırmaYangın Güvenliği, Güneş Enerjisi
10 Kasım 1991
Nisan 1997
Doçent, İ.T.Ü. Makina Fakültesi, Termodinamik ve Isı Tekniği Ana Bilim Dalı

1989-1994 İstanbul İtfaiye Müdürü
ÖğretimLisans seviyesinde: Termodinamik I, Termodinamik II, Isı Transferi, Güneş Enerjisi, Yangın Güvenliği, Makina Projesi

Yüksek Lisans: Isı İletimi, Güneş Enerjisi Sistemleri
Doktora yöneticiliği ve yüksek lisans öğrencileri danışmanlığı ve tez yöneticiliği
AraştırmaYangın Dirençli Malzemelerin Deney Metotları, Yangın Güvenliği, Silindirik Parabolik Güneş Toplayıcıları
13 Kasım 1985
10 Kasım 1991
Yardımcı Doçent. İ.T.Ü. Makina Fakültesi, Enerji Anabilim Dalı
ÖğretimLisans seviyesinde: Termodinamik I, Termodinamik II, Isı Transferi ve Güneş Enerjisi lisansüstü seviyesinde Isı İletimi ve Güneş Enerjisi Sistemleri dersleri. Ayrıca Mimarlık Fakültesinde Isıtma-Havalandırma, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Termodinamik I ve Termodinamik II

Doktora yöneticiliği ve yüksek lisans öğrencileri danışmanlığı ve tez yöneticiliği
Araştırmaİstanbul Büyük Şehir Belediyesi İtfaiyesi için yapılan "Yangın Güvenliği ve Yangından Korunma" araştırmasında Koordinatör. Güneş Enerjili Sistemlerinin Optimizasyonu
1 Nisan 1984
13 Kasım 1985
Öğretim Görevlisi. İ.T.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makina Bölümü (sonra Maçka Makina Fakültesi) Isı Tekniği Kürsüsü
ÖğretimTermodinamik I ve II, Isı Geçişi, Isıtma-Havalandırma ve Güneş Enerjisi. Ayrıca, Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Termodinamik, Isı Transferi ve Güneş Enerjisi dersleri
AraştırmaGüneş Enerjisi konusunda çalışmalar. Yüksek lisans çalışmalarını yönetmek.
1 Aralık 1983
1 Nisan 1984
Askerlik. Makina Kimya Endüstrisi Kurumu. Ankara'da Yoğunlaştıran ve Düz Güneş Toplayıcılarının Optimizasyonu konusunda teorik ve deneysel araştırma. Güneşi izleyen yoğunlaştırıcı toplayıcı yapımı.
1Temmuz 1983
1 Aralık 1983
Öğretim Görevlisi. İ.T.Ü.Müh.-Mim. Fakültesi Makina Bölümü (sonra Maçka Makina Fakültesi) Isı Tekniği Kürsüsü
ÖğretimTermodinamik I ve Termodinamik II, Isı Geçişi, Isıtma-Havalandırma ve Güneş Enerjisi. Ayrıca, 11.10.1983-1.12.1983 arasında Trakya Üniversitesi Müh. Fakültesinde Termodinamik, Isı Transferi ve Güneş Enerjisi dersleri
AraştırmaGüneş Enerjisi konusunda çalışmalar. Yüksek lisans çalışmalarını yönetmek.
17 Haziran 1982
1 Temmuz 1983
Dr. Asistan. İ.T.Ü. Müh.-Mim. Fakültesi Makina Bölümü

Lisans seviyesinde Termodinamik I ve II dersleri; lisansüstü seviyesinde Güneş Enerjisi dersleri
1 Temmuz 1976
17 Haziran 1982
Asistan. İ.T.Ü. Müh.- Mim. Fakültesi Isı Tekniği Kürsüsü

Termodinamik dersleri tatbikatı ve Isı Tekniği laboratuvarı öğrenci deneyleri