Fotoğrafı büyütmek için tıklayınız...
 Ana Sayfa
 İtfaiye Sevgisi
 İtfaiye Tarihi
 Dünyanın Gelişmiş İtfaiyeleri
 Büyük Yangınlar
 Yangın Yönetimi
 Yangın Yönetmeliğinin Oluşumu
 Teknik Makaleler
 Yönetmelikler ve Standartlar
 Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç
 Görüş ve Önerileriniz

İtfaiye Yangın Projelerini Kontrol Edemeyecek

Yaklaşan Etkinlikler
» TÜYAK 2015 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi - "Konaklama ve Sağlık Yapıları" / 12-13 Kasım 2015 / WOW Convention Center - İstanbul
http://www.tuyak2015.com/
 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayımladığı genelge doğrultusunda, yangın projeleri itfaiye elemanlarınca incelenmeyecek ve iskân kontrolleri İtfaiye tarafından yapılmayacak. Yangın projelerinin incelemesini ve iskân kontrollerini ilçe belediyeleri yapacak.

Önleme, kurtarma ve söndürme olmak üzere üç sacayağı üzerine kurulu olan itfaiyenin bundan sonra bir ayağı olmayacak. Daha doğrusu böyle bir kuruma artık itfaiye demek de doğru olmayacak. Belki Tulumbacılığa dönüş demek daha doğru olur. İtfaiye sadece bina kullanılmaya başladıktan sonra denetim yapacakmış. Denetim yapsa da yetkisi olmadığından sadece göstermelik olacaktır. Davulu başka kişi taşıyacak tokmağı başka kişi vuracak. Sevinen inşaat müteahhidi, arada ezilen vatandaş olacak.

Avrupa'da projelerin itfaiye tarafından incelenmediği Türkiye'den başka bir ülke gösterilemez. Dünyada ender ülkelerden biriyiz, belki geri kalmış birkaç ülke vardır belki de tek ülkeyiz. Bürokrasiyi azaltmak düşüncesiyle Başbakanlık tarafından, inşaat lobisi ve TOKİ'nin taşeronlarının baskısıyla, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin sadece tek bir cümlesi değiştirildi. Yönetmeliğin 6.maddesi 4.fıkrasından yazılı olan "Projeler; ilgili belediye itfaiye birimlerinin uygun görüşü alındıktan sonra, ruhsat vermeye yetkili merciler tarafından onaylanarak uygulanır" şeklindeki cümle, Bakanlar Kurulunun 12/03/2012-2012/2958 kararı ile Resmi Gazetenin 05/04/2012 gün ve 28255 sayısında bu cümle "Projeler; ruhsat vermeye yetkili merciler tarafından onaylanarak uygulanır" şeklinde değiştirilerek itfaiye birimlerinini görüşü alınır kısmı iptal edildi.

Aynı tarihlerde, Şehircilik ve Çevre Bakanlığı tarafından "Yapı kullanma izinlerinde başvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine ilişkin esaslar" başlığı altında hazırlanan değişiklikler; 3 Nisan 2012 tarihli Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe sokuldu. Değişiklikte aynen "Yapı kullanma izni vermeye yetkili idarece, başvuru sahibinden kullanılan malzemenin irsaliye ve faturası, doğalgaz uygunluk belgesi, yangın güvenlik (itfaiye) raporu, sığınak raporu, emlak alım vergisi ilişik kesme belgesi, yapı denetim kuruluşu tarafından gerçekleştirilen temel, toprak ve ısı yalıtım vizeleri başta olmak üzere herhangi bir vize işlemi için ilgili idarece hazırlanacak onay belgesi, çevre düzenine ilişkin yazı, işgaliye borcu olmadığına ilişkin yazı, vergi dairelerinden vergi borcu olmadığına ilişkin belge, belediye tarafından alınan vergi ve harçların makbuzları ve buna benzer belgeler istenmez" denildi.

Daha sonra 25 Nisan 2012 tarihinde Bakanlık yeni bir genelge ile uygulamanın başlatılmasını istedi. Bunun üzerine birçok Belediye, itfaiyede oluşturulan kontrol ekiplerini dağıttı. Kontroller ilçe belediyeler tarafından yapılmaya daha doğrusu yapılamamaya başlandı. İstanbul'da kontrollerin İtfaiyede yapılmasına devam edildi. Ancak, 9 Eylül 2014 tarihinden itibaren İstanbul'da da 1992 yılından beri devam eden yangın projelerinin itfaiye elemanlarınca kontrolü uygulamasına son verildi. Bundan böyle yangın projelerini her ilçe kendisi yapacak.

Bu yazının devamını PDF olarak indirmek için lütfen tıklayınız.

©2015 Bu web sitesinde yayınlanan tüm yazıların hakkı Prof.Dr. Abdurahman Kılıç'a aittir. Sadece yazarın ismi veya site belirtilerek kullanılabilir.
Ana Sayfa | İtfaiye Sevgisi | İtfaiye Tarihi | Dünyanın Gelişmiş İtfaiyeleri | Büyük Yangınlar | Yangın Yönetimi Yangın Yönetmeliğinin Oluşumu |
Teknik Makaleler | Yönetmelikler ve Standartlar | Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç | Görüş ve Önerileriniz

Öneri ve görüşlerinizi belirtmek için lütfen buraya tıklayınız. - Webmaster: Songül Türdet BALIK